ഇന്നു മുതൽ കാൾ റെക്കോർഡ് ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകില്ല

കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ഫീച്ചറുള്ള ഏത് പ്രീലോഡ് ചെയ്ത ഡയലര്‍ ആപ്പും മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു

ഇന്നു മുതൽ കാൾ റെക്കോർഡ് ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാകില്ല

  ഇന്നു മുതല്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ കോള്‍ റെക്കോഡിങ് ആപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാവുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം, പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് എല്ലാ കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ആപ്പുകളും നിരോധിക്കുന്നതായി ഗൂഗിള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്ലേ സ്റ്റോര്‍ നയത്തിലെ മാറ്റം മെയ് 11, ഇന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. എന്നാല്‍, ഇന്‍ബില്‍റ്റ് കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ഫീച്ചറുമായി വരുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

വര്‍ഷങ്ങളായി കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ആപ്പുകള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കും ഗൂഗിള്‍ എതിരാണ്. കോളുകള്‍ റെക്കോര്‍ഡുചെയ്യുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണിത്. ഇതേ കാരണത്താല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം ഡയലര്‍ ആപ്പിലെ കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ഫീച്ചര്‍, 'ഈ കോള്‍ ഇപ്പോള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു' എന്ന അലേര്‍ട്ടുമായി വരുന്നു, റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവശത്തും ഇതു വ്യക്തമായി കേള്‍ക്കുന്നു. മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്പുകളെ മാത്രമേ ഈ മാറ്റം ബാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഗൂഗിള്‍ വ്യക്തമാക്കി. കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ഫീച്ചറുള്ള ഏത് പ്രീലോഡ് ചെയ്ത ഡയലര്‍ ആപ്പും മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് ഫീച്ചര്‍ ഉള്ള ആപ്പുകള്‍ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.