ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വോട്ടെടുപ്പ് 67 ശതമാനം, സമാധാനപരം

ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വോട്ടെടുപ്പ് 67 ശതമാനം, സമാധാനപരം


ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കു നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശഭരിതവും സമാധാനപരവുമായി അവസാനിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് 67 ശതമാനമാണ് പോളിം​ഗ് നില. വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനു ലഭിച്ച കണക്ക് പ്രകാരം 65.92 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാത്രി വൈകി മാത്രമേ അവസാനത്തെ നില അറിയാനാവൂ. പുതുമുഖങ്ങള‌ടക്കം വോട്ടർമാർ നല്ല നിലയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ആകെ പോളിം​ഗ് നില 70 ശതമാനം എത്താനും സാധ്യതയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശത്തെ പോളിം​ഗ് സ്റ്റേഷൻ ഹിമാചലിലെ താഷി​ഗം​ഗയാണ്. ഇവിടെ ആകെ 52 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. അവരിൽ 51 പേരുംവോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റെക്കോഡ് പോളിം​ഗ്.